Afgesloten
2019

Rol en positie van de jeugd-GGZ in de jeugdhulp sinds - in 2015 - de invoering van de Jeugdwet , 2018-2019

Duur: nov 2018 - mei 2019

In dit onderzoek richten wij ons op de rol en positie van de jeugd-ggz binnen de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. In het bijzonder gaan we in op de toegang, samenwerking en uitvoering van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel van jeugdhulp. Het onderzoek geeft ook inzicht in knelpunten, goede voorbeelden en kansen voor doorontwikkeling.

Bij de bespreking van de eerste evaluatie van de Jeugdwet (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/30/rapport-eerste-evaluatie-jeugdwet) in de Tweede Kamer is aan de orde gesteld dat de jeugd-ggz in deze evaluatie onderbelicht is gebleven. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd om een apart onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit het NIVEL (tevens penvoerder), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Tranzo, het PON en de Stichting Alexander .

Het onderzoek loopt van december 2018 t/m mei 2019. In het onderzoek staan 5 thema’s centraal: toegang tot jeugd-ggz, samenwerking, leren, triage en acute kinder- en jeugdpsychiatrie. We verzamelen gegevens op zowel landelijk als lokaal niveau.

In het lokale onderzoek wordt d.m.v. case studies gekeken naar de rol en positie van de jeugd-ggz in 5 gemeentes. In het landelijke onderzoek wordt (m.b.v. documentenanalyse) de huidige situaties beschreven. Voor de nadere inkleuring van de gegevens op landelijk niveau worden 5 denktanks georganiseerd. Deze zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de knelpunten en perspectieven voor verbetering .

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Nederlands Jeugdinstituut (NZi); Stichting Alexander; TRANZO, Tilburg University; PON