Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van huisartsen: Peiling 2013.

Hassel, D.T.P. van, Kasteleijn, A., Kenens, R.J. Cijfers uit de registratie van huisartsen: Peiling 2013. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download de PDF
Peiling 1 januari 2013

Praktijken
• De praktijkdefinitie is sinds de peiling van 2012 bijgesteld. Niet het praktijkadres, maar de praktijk waar de huisarts zich toe rekent, wordt als uitgangspunt genomen.
• Er zijn 5.088 praktijken op 3.979 praktijklocaties.
• De praktijkvorm wordt nog steeds bepaald a.d.h.v. het aantal zelfstandigen en hidha’s werkzaam in de praktijk.
• Kijken we naar praktijkvormen, dan is:
– 50% een solopraktijk;
– 35% een duopraktijk;
– 16% een groepspraktijk.

Zelfstandig gevestigden, HIDHA’s en waarnemers
• Er zijn:
– 7.894 zelfstandig gevestigde huisartsen;
– 971 hidha’s;
– 2.210 waarnemers (geschat aantal).
• Van de zelfstandig gevestigde huisartsen en hidha’s is 20% jonger dan 40 jaar en 44% vrouw.
• Van de zelfstandig gevestigden en hidha’s werkt:
– 28% in een solopraktijk; 17% op een sololocatie;
– 38% in een duopraktijk; 28% op een duolocatie;
– 33% in een groepspraktijk; 55% op groepslocatie.
• Van de huisartsen (zelfstandig gevestigden én hidha’s tezamen) werkt 59% parttime.
• De gemiddelde huisartsendichtheid is 4,1 fte huisarts per 10.000 inwoners.

Pas afgestudeerde huisartsen
• Er zijn naar schatting 624 praktijkzoekende huisartsen.
• Van de praktijkzoekende huisartsen die gerespondeerd hebben is 77% op zoek naar een eigen praktijk en hiervan wil 81% een parttime baan.
• Van de praktijkzoekende huisartsen, die gerespondeerd hebben, is:
– 72% waarnemer;
– 19% hidha;
– 10% niet werkzaam als huisarts.