Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van verloskundigen: peiling 2012.

Hingstman, L., Hassel, D.T.P. van, Kenens, R.J. Cijfers uit de registratie van verloskundigen: peiling 2012. Utrecht: NIVEL, 2013. 40 p.
Download de PDF
Met Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg beschikt het Nivel over een aantal landelijke registraties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, waaronder die van verloskundigen in Nederland. De jaarlijkse rapportages schetsen een goed beeld van de arbeidsmarkt van verloskundigen.
Deze rapportage bevat de periodieke gegevensverzameling wat betreft aantal, samenstelling, werkvelden en geografische spreiding van verloskundigen in Nederland in 2012. Bovendien geven we de trends over meerdere jaren weer.