Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van verloskundigen: peiling 2014.

Hassel, D.T.P. van, Kasteleijn, A., Kenens, R.J. Cijfers uit de registratie van verloskundigen: peiling 2014. Utrecht: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Werkzame verloskundigen
 Op 1 januari 2014 telt Nederland 2.980 werkzame verloskundi-gen (incl. waarneemsters).
 Van hen is 1,3% man.
 Van de verloskundigen werkt:
- 48% in een eigen praktijk/maatschap;
- 29% klinisch;
- 16% als waarneemster.
 In 2013 hebben:
- 57 verloskundigen de praktijk neergelegd;
- 81 verloskundigen zich gevestigd.
 Van degenen die zich in 2013 vestigden, is 57% begonnen in een groepspraktijk.
 Van de verloskundigen is 64% jonger dan 40 jaar.
 Van de eerstelijnsverloskundigen werkt
- 5% in een solopraktijk;
- 14% in een duopraktijk;
- 81% in een groepspraktijk.
 Van de verloskundigen werkt 55% parttime. (Exclusief waarnemers)
 Per week besteden zelfstandig gevestigden gemiddeld naar schatting:
- 11 uur aan spreekuren;
- 51 uur aan beschikbaarheidsdiensten.
 Nederland telt 518 verloskundigenpraktijken. Hiervan is:
- 16% een solopraktijk;
- 23% een duopraktijk;
- 61% een groepspraktijk.
 Er zijn 6,5 eerstelijns verloskundigen per 10.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 t/m 39 jaar).

Afgestudeerde verloskundigen
 In 2013 hebben:
- 129 verloskundigen hun opleiding voltooid;
- 21 verloskundigen een gelijkstelling gekregen.
 Van de in 2013 afgestudeerden werkt 89% als verloskundige.
 Er zijn minimaal 114 afgestudeerde verloskundigen op zoek naar een (andere) baan binnen de verloskunde. Van hen wil 64% zich zelfstandig vestigen.