Publicatie

Publicatie datum

Cliëntgebonden samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan een andere organisatie: tabellen.

Dieteren, C.M., Veer, A.J.E. de, Groot, K. de. Cliëntgebonden samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan een andere organisatie: tabellen. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 4 p.
Download de PDF
Begin 2017 ontvingen 1756 deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging via de mail een vragenlijst over cliëntgebonden samenwerking met zorgverleners of vrijwilligers uit andere organisaties. Is de mantelzorger een samenwerkingspartner? En hoe verloopt de afstemming en samenwerking met vrijwilligers die verbonden zijn aan een andere (dan de eigen) organisatie? Er zijn 761 vragenlijst ingevuld teruggestuurd (respons 43%). De vraag betreffende “de mantelzorger als samenwerkingspartner”, is gesteld aan alle respondenten. De resultaten over de vrijwilligers zijn gebaseerd op een selectie van de respondenten, namelijk iedereen die het afgelopen half jaar zorg verleende aan één of meerdere cliënten waar ook vrijwilligers uit een andere organisatie bij betrokken waren. Dat geldt voor 202 respondenten, ofwel 26,5% van de totale groep. Vooral de verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en de praktijkondersteuners hebben cliënten die zorg of ondersteuning krijgen van vrijwilligers die verbonden zijn aan een andere (dan de eigen) organisatie. 63% heeft minimaal een hbo opleiding (tabel 1). De analyses zijn uitgevoerd met Stata 14.0. We spreken van statistisch significant als p<.01.
Gegevensverzameling