Publicatie

Publicatie datum

Cliëntparticipatie bij elektronische verpleegkundige verslaglegging: een interviewstudie onder cliënten van de wijkverpleging.

Groot, K. de, Douma, J., Paans, W., Francke, A. Cliëntparticipatie bij elektronische verpleegkundige verslaglegging: een interviewstudie onder cliënten van de wijkverpleging. Verpleegkunde: 2023, 38(4), p. 45-54.
Download de PDF
Doel
Inzichtelijk maken hoe cliënten van de wijkverpleging hun participatie bij de elektronische verpleegkundige verslaglegging ervaren.

Methode
Bij 21 cliënten van de wijkverpleging werden semigestructureerde interviews afgenomen. De transcripten van de interviews werden geanalyseerd in een iteratief proces, volgens de principes van reflexieve, inductieve thematische analyse.

Resultaten
We identificeerden een typologie met vier cliënttypen: ‘hoge behoefte, hoge vaardigheden’, ‘hoge behoefte, lage vaardigheden’, ‘lage behoefte, hoge vaardigheden’ en ‘lage behoefte, lage vaardigheden’. Verschillende cliënten hadden een participatiebehoefte vanwege hun persoonlijke interesse in gezondheidsinformatie. Andere cliënten hadden die behoefte niet, omdat ze verpleegkundigen vertrouwden in het documenteren van belangrijke informatie. De vaardigheden van cliënten om te participeren namen toe wanneer zij de verslaglegging konden lezen en verpleegkundigen hen hielpen door de verslaglegging te bespreken. Belemmeringen om te participeren waren het ontbreken van computer, tablet of smartphone, beperkte digitale vaardigheden, weinig ondersteuning van verpleegkundigen en weinig gebruiksvriendelijke elektronische cliëntportalen.

Conclusie
Cliëntparticipatie bij verpleegkundige verslaglegging varieert, omdat cliënten verschillen in hun behoefte aan en vaardigheden voor participatie. Verpleegkundigen moeten bij het stimuleren van cliëntparticipatie afstemmen op de individuele behoeften en vaardigheden. Bovendien moeten ze zich bewust zijn van hun eigen rol om cliënten te ondersteunen bij participatie in de verslaglegging.