Publicatie

Publicatie datum

Cliëntveiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L., Kruif, A. de, Bolle, F. Cliëntveiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen. Utrecht: NIVEL, 2005.
Download de PDF
Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen werken met afspraken om de zorg voor hun cliënten zo veilig mogelijk te maken. De meeste verzorgenden hebben afgesproken hoe ze het beste cliënten kunnen tillen en verplaatsen (bijvoorbeeld van de stoel naar het bed), hoe ze kunnen zorgen voor een goede hygiëne en het voorkomen van infecties, hoe medicijnen verstrekt worden en hoe voorkomen kan worden dat cliënten vallen.

Minder gebruikelijk is het werken volgens afspraken over het omgaan met bepaald gedrag en vrijheidsbeperkende maatregelen. Een kwart van de verzorgenden geeft aan dat er te weinig personeel op de afdeling is om de veiligheid van cliënten te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het melden van incidenten. Alhoewel verzorgenden regelmatig incidenten melden, krijgen ze lang niet altijd een analyse van de incidenten te zien. Verzorgenden ervaren binnen hun team een openheid om incidenten te bespreken, maar geven tegelijkertijd aan dat veiligheidsbeleid beter ingebed kan worden in de organisatie.

Deze factsheet toont de cijfers waar deze conclusies op zijn gebaseerd. (aut. ref.)