Publicatie

Publicatie datum

Compensatie eigen risico is nog onbekend.

Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J. de. Compensatie eigen risico is nog onbekend. www.nivel.nl: NIVEL, 2009.
Download de PDF
Ruim tweederde van de algemene bevolking en de helft van de chronisch zieken en gehandicapten weet niet wat de regeling voor compensatie van het eigen risico aan zorgkosten inhoudt, en waar ze recht op heeft. Dit blijkt uit peilingen in het Consumentenpanel Gezondheidszorg en het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten van het NIVEL.

Per 1 januari 2008 is de no-claimteruggave vervangen door een verplicht eigen risico van 150 euro per jaar. Mensen moeten sindsdien de eerste 150 euro aan zorgkosten zelf betalen. Mensen die altijd hoge zorgkosten maken, door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap, worden financieel gecompenseerd zodat ze niet meer aan eigen risico betalen dan de gemiddelde Nederlander. Wie in aanmerking komen voor compensatie bepaalt het ministerie van VWS. In 2008 waren dat bijvoorbeeld mensen die in de jaren daarvoor meer dan 180 dagdoseringen van bepaalde geneesmiddelen kregen voorgeschreven of die verbleven in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis, of instelling voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Voorlichting
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) handelt de compensatie automatisch af op basis van farmaciebestanden van zorgverzekeraars en van eigen bestanden met personen die in instellingen verblijven. De compensatie hoeft dus niet te worden aangevraagd. “De helft van de chronisch zieken en gehandicapten kent de regeling niet, maar krijgt waarschijnlijk wel compensatie als ze daar recht op heeft”, stelt NIVEL-onderzoeker Judith de Jong. “Op zich is het natuurlijk niet erg dat mensen de regeling niet kennen, zolang ze de compensatie wel krijgen. Bij regelingen die mensen zelf moeten aanvragen is kennis belangrijker.” Toch lijkt voorlichting over de regeling geen overbodige luxe volgens De Jong. Mensen die geen compensatie krijgen en denken er toch voor in aanmerking te komen, kunnen de compensatie namelijk ook zelf aanvragen. Echter, een groep mensen die niet weet wat de regeling inhoudt, vraagt deze nu wel aan terwijl ze er geen recht op heeft, blijkt uit cijfers van het CAK. Dit betekent voor het CAK onnodige extra uitvoeringskosten.

Consumentenpanel
Het onderzoek is gebaseerd op peilingen in het Consumentenpanel Gezondheidszorg en het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten van het NIVEL. Het Consumentenpanel bestaat uit 2800 mensen en is representatief voor de Nederlandse bevolking. De panelleden worden sinds oktober 2005 regelmatig bevraagd over het zorgstelsel. Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 3500 zelfstandig wonende mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking van 15 jaar en ouder.