Publicatie

Publicatie datum

Compensatie eigen risico: nooit van gehoord, maar ik denk wel dat ik er recht op heb.

Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J. de. Compensatie eigen risico: nooit van gehoord, maar ik denk wel dat ik er recht op heb. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(2), 121-128
Download de PDF
Er zijn veel verschillende vergoedings- en compensatieregelingen voor ziektegerelateerde uitgaven. Het is belangrijk dat dergelijke regelingen goed worden uitgevoerd, zodat er geen rechthebbenden zijn die de vergoeding of compensatie mislopen en zodat er geen mensen zijn die deze ten onrechte aanvragen of krijgen. In 2008 is de regeling compensatie eigen risico ingevoerd. Deze compensatie krijgen rechthebbenden in principe automatisch uitbetaald. Als men deze compensatie niet krijgt, maar er toch recht op denkt te hebben, kan men de compensatie alsnog aanvragen. Uit een evaluatie van deze compensatieregeling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat een groot deel (85%) van deze aanvragen onterecht is. Dit grote aantal onterechte aanvragen leidt tot onnodig hoge uitvoeringskosten. Het huidige onderzoek laat zien dat degenen die toch recht denken te hebben op de compensatie en deze alsnog aan gaan vragen, lang niet altijd weten wat de regeling inhoudt. Ook zoeken zij nauwelijks informatie over deze regeling op. Om het percentage onterechte aanvragen en de extra uitvoeringskosten die dat met zich meebrengt terug te dringen, is het van belang om mensen beter te informeren over de compensatieregeling. Mogelijk reduceert dit ook het aantal rechthebbenden dat de compensatie ten onrechte niet krijgt. (aut.ref.)
Gegevensverzameling