Publicatie

Publicatie datum

Consultatief fysiotherapeutisch onderzoek in de eerste lijn.

Hendriks, H.J.M., Brandsma, J.W., Dekker, J., Wagner, C. Consultatief fysiotherapeutisch onderzoek in de eerste lijn. Issue: 1991(1), p. 6-8
Download de PDF
Het project 'Effecten van het Consultatief Fysioitherapeutisch Onderzoek' (CFO) zal twee fasen omvatten. Fase 1 is oriënterend, voorbereidend en experimenteel van aard en duurt 14 maanden. Op basis van de resultaten van fase 1 wordt een definitief projectvoorstel geformuleerd voor fase 2, waarin een uitgebreide evaluatie van het CFO zal plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor de opzet en uitvoering van die evaluatie in fase 2 ligt bij het NIVEL. Om die reden participeert het NIVEL ook in fase 1 van dit project. In dit artikel wordt ingegaan op de inhoud en de doelstellingen van het CFO-project.