Publicatie

Publicatie datum

Consumenten over medicijnen en gezondheidsproducten via internet.

Maat, M. van der, Reitsma-van Rooijen, M., Dijk, L. van, Jong, J. de. Consumenten over medicijnen en gezondheidsproducten via internet. www.nivel.nl: NIVEL, 2010.
Download de PDF
Het aantal medicijnen dat via internet verkocht wordt neemt toe. Het gebruiken van medicijnen die via internet zijn gekocht, is echter niet zonder risico. Het NIVEL onderzocht met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe vaak mensen via internet medische en/of gezondheids- producten bestellen en vroeg naar hun ervaringen. Uit het onderzoek blijkt dat 17% in het half jaar voorafgaand aan de vragenlijst via internet medische en/of gezondheidsproducten heeft besteld. Vitaminen, mineralen en kruiden zijn het meest gekocht, gevolgd door afslankmiddelen en pijnstillers. De belangrijkste reden om via internet te bestellen is het gemak. De belangrijkste redenen om geen medische en/of gezondheidsproducten via internet te bestellen zijn dat mensen geen producten nodig hebben of het riskant vinden voor de gezondheid. Deze laatste reden wordt vaker door ouderen dan door jongeren genoemd.
Gegevensverzameling