Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2009.

Donker, G.A. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2009. Utrecht: NIVEL, 2010. 183 p.
Download de PDF
De bacterie die frequent blaasontsteking en andere urineweginfecties veroorzaakt is wereldwijd toenemend resistent tegen antibiotica. Maar niet in Nederland. De Nederlandse huisartsen leven de NHG-standaard urineweginfecties goed na en met succes, zo blijkt uit een onderzoeksrapport en publicatie van onderzoekers van het NIVEL en Maastricht Universitair Medisch Centrum in The Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Blaasontsteking en andere urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende infecties in de huisartsenpraktijk. Vooral voor vrouwen een bekend probleem. De infecties worden vaak behandeld met antibiotica, maar de bacterie Escherichia coli – die de meeste ontstekingen veroorzaakt – blijkt daartegen wereldwijd steeds vaker resistent. Opmerkelijk is dat in Nederland de afgelopen vijf jaar de resistentie van de bacterie tegen het meest voorgeschreven antibioticum bij vrouwen niet is toegenomen, zo blijkt nu uit onderzoek binnen de peilstations van de Continue Morbiditeits Registratie van het NIVEL.

Naleven standaard
“Toename van resistentie lijkt in Nederland te zijn voorkomen doordat de Nederlandse huisartsen de nieuwe NHG-standaard urineweginfecties goed naleven”, stelt projectleider, epidemioloog en huisarts Gé Donker. “Het percentage ‘extended-spectrum ß-lactamases’ (ESBLs), multiresistente bacteriën die voor praktisch alle antibiotica ongevoelig zijn, nam wel enigszins toe, maar bleef beperkt tot 1%. Maar 99% van de bacteriën in de onderzochte urinemonsters van vrouwen met blaasontsteking bleek nog steeds gevoelig voor het meest voorgeschreven middel nitrofurantoïne. Dit is goed nieuws voor vrouwen, bij wie urineweginfecties ruim vijf maal zo vaak voorkomen als bij mannen. Goed opvolgen van de instructies en de antibioticakuur afmaken, óók als de klachten al over zijn, is belangrijk om toename van resistentie te voorkomen.”

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 45 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970.