Publicatie

Publicatie datum

Continuïteit van medische zorg tussen verpleeghuisarts en huisarts.

Schols, J.M.G.A., Veer, A.J.E. de, Kerkstra, A., Diederiks, J.P.M., Koopmans, R.T.C.M., Sturmans, F., Crebolder, H.F.J.M. Continuïteit van medische zorg tussen verpleeghuisarts en huisarts. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2001, 79(7), 434-442
In een descriptief onderzoek werd aan verpleeghuisartsen en huisartsen rondom