Afgesloten
2019

Horen, Zien en Spreken

Duur: maart 2016 - maart 2019

Het NIVEL gaat de komende drie jaar (2016-2019) een participatief onderzoek uitvoeren in de langdurige zorg. Participatief onderzoek houdt in dat het onderzoek gezamenlijk met zorginstellingen / aanbieders en cliënten wordt uitgevoerd.

Doel
Het doel van het onderzoek is om geschikte, wetenschappelijke verantwoorde, kwalitatieve (onderzoeks-)methoden te bepalen waarmee cliënten in de drie sectoren van de langdurige zorg (VV&T, GZ, GGZ) op een gestructureerde wijze in staat zijn om feedback op de zorg te geven.

Methode
We doen dit in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR) en LOC zeggenschap in de zorg, en met subsidie van ZONMW. Om verschillende redenen zeggen cliënten en hun naasten niet altijd wat hun dwars zit, of wat ze ergens van vinden. Vooral wanneer het gaat over hoe iets anders of beter zouden kunnen en waarbij afhankelijkheid een rol speelt. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en voor het realiseren van persoonsgerichte zorg is het essentieel dat cliënten van zich laten horen. Met name de langdurige aard van zorgrelaties beïnvloedt de door de cliënt ervaren kwaliteit van de zorg. En daarmee ook de kwaliteit van leven. Om concrete feedback van cliënten te krijgen is een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en cliënt nodig, waarbij cliënten zich vrij voelen om hun wensen en ervaringen te uiten. De kwalitatieve methode of instrument zal hiervoor ruimte en mogelijkheden bieden.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw