Publicatie

Publicatie datum

CQ-index casemanagement dementie: de kwaliteit van casemanagement dementie vanuit het perspectief van de mantelzorger.

Zuizewind, C.A., Veer, A.J.E. de, Triemstra, M., Peeters, J.M., Hoek, L. van der, Plass, A.M.C. CQ-index casemanagement dementie: de kwaliteit van casemanagement dementie vanuit het perspectief van de mantelzorger. Utrecht: NIVEL, 2014. 140 p.
Download de PDF
Mantelzorgers zijn zeer te spreken over casemanagers dementie, zo blijkt uit een meting met de CQ-index die het NIVEL hiervoor samen met de Stichting Geriant ontwikkelde. Zij vinden de casemanager vooral belangrijk voor het welzijn van hun naaste en hebben tegelijkertijd weinig oog voor zichzelf.

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen en hun aantal neemt nog ieder jaar toe. Zij worden veelal verzorgd door hun partner, kinderen of vrienden. Casemanagers kunnen deze mantelzorgers ondersteunen bij de zorg en de veelal complexe zorg coördineren. Inmiddels wordt in 85 regio’s – verspreid over heel Nederland – bij dementie casemanagement aangeboden.

Betrouwbaar en valide meetinstrument beschikbaar
Met subsidie van Stichting Geriant en zorgverzekeraar VGZ ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een CQ-index om de kwaliteit van casemanagement bij dementie te meten. Alzheimer Nederland maakt deel uit van de Stuurgroep. De vragenlijst bestaat uit 64 vragen onderverdeeld in 8 thema’s en is nu te gebruiken door dementienetwerken en andere betrokkenen. Ook verschillen tussen netwerken zijn met de vragenlijst aan te tonen. De vragenlijst is nu voor alle dementienetwerken en zorgaanbieders kosteloos beschikbaar en te gebruiken.

Een ‘goed’
Casemanagers krijgen een 8,2 van de mantelzorgers, gemeten op een schaal van 0 tot 10. Uit onderzoek met de nieuwe CQ-index blijkt dat ze tevreden zijn over de ondersteuning die zij en hun naaste met dementie krijgen van de casemanager. Ruim 95 procent van de mantelzorgers zou een casemanager dan ook waarschijnlijk of beslist aanbevelen aan andere mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.

Beter volhouden
Voor het merendeel van de mantelzorgers helpt de casemanager vooral bij het omgaan met dementie en in het bijzonder met de geheugenproblemen en gedragsveranderingen van hun naaste. Ruim driekwart (78%) van de mantelzorgers geeft aan dat zij de zorg voor hun naaste beter kunnen volhouden door het casemanagement. Het merendeel (84%) denkt dat hun naaste door het casemanagement langer thuis kan blijven wonen.

Mantelzorgers willen vooral ondersteuning voor hun naaste met dementie
Mantelzorgers willen vooral dat de casemanager aandacht heeft voor wat de naaste met dementie nodig heeft en de situatie goed inschat. Ook vinden ze het belangrijk dat ze zelf kunnen blijven beslissen over de zorg voor hun naaste. Steun van de casemanager voor de mantelzorger zelf, zoals bij het combineren van de zorg met het onderhouden van sociale contacten, vinden ze minder belangrijk. Mantelzorgers zullen dus minder snel aandacht voor zichzelf vragen aan een casemanager. Casemanagers moeten zich dit bewust zijn.

Pilotonderzoek
De CQ-index Casemanagement Dementie blijkt een betrouwbaar en valide instrument en maakt het mogelijk verschillen in kwaliteit van het casemanagement tussen dementienetwerken aan te tonen. Netwerken kunnen met de informatie uit de vragenlijst de kwaliteit van hun casemanagement dementie verder verbeteren. De CQ-index is in interviews en een pilotonderzoek onder mantelzorgers die casemanagement ontvingen vanuit 11 grotere dementienetwerken in Nederland getest en geoptimaliseerd. In totaal werkten bijna 1000 mantelzorgers mee aan het onderzoek.