Afgesloten
2014

CQ-index (CQI) Casemanagement Dementie: ontwikkelen vragenlijst meten kwaliteit casemanagement bij dementie vanuit het perspectief van mantelzorgers, 2013-2014

Duur: jun 2013 - dec 2014

Achtergrond
Tot op heden ontbreekt een meetinstrument waarmee casemanagement bij dementie kan worden geëvalueerd vanuit cliëntenperspectief. De CQ-index is een standaard systematiek voor het meten van patiënt-/cliëntervaringen met de zorg.

Doel
Het ontwikkelen van een CQI-instrument voor het meten van de kwaliteit van casemanagement aan thuiswonenden met dementie vanuit het perspectief van de mantelzorgers.

Methode
De CQI Casemanagement Dementie wordt ontwikkeld conform de richtlijnen zoals beschreven in het Handboek CQI Ontwikkeling.
Vragenlijstconstructie geschiedt o.b.v. deskresearch (a.h.v. literatuur, vragenlijsten, richtlijnen, etc.), kwalitatief onderzoek (focusgroepen) en expert views (klankbordgroep). Na een pre-test volgt een psychometrische test en onderzoek naar het discriminerend vermogen, waarna de vragenlijst verder wordt geoptimaliseerd/ingekort.

Resultaat
Een gevalideerde CQ-index Casemanagement Dementie (met werkinstructie) voor het meten van de kwaliteit van casemanagement bij dementie vanuit het perspectief van mantelzorgers. Daarnaast een NIVEL-rapport, een wetenschappelijk artikel en spiegelrapportages.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Geriant
Projectpartners
Stichting Geriant