Publicatie

Publicatie datum

CQ-index CVA: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte vanuit het patiëntenperspectief.

Brok, W. den, Triemstra, M., Rademakers, J. CQ-index CVA: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte vanuit het patiëntenperspectief. Utrecht: NIVEL, 2011. 175 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een nieuw instrument om de kwaliteit van zorg na een Cerebro Vasculair Accident (CVA) of beroerte te meten vanuit patiëntenperspectief: de CQ-index CVA.

De CQ-index CVA is bedoeld als ‘ketenlijst’ om ervaringen van patiënten met de CVAzorgketen te evalueren. Dit onderzoek biedt inzicht in de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van het meetinstrument. Met de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde organisaties, is overeenstemming bereikt over het aanpassen en optimaliseren van de CQ-index CVA. Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen de CQ-index gebruiken voor belangenbehartiging, kwaliteitsverbetering, zorginkoop en verantwoordingsinformatie.