Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Farmaceutische Zorg. Kwaliteit vanuit het perspectief van patiënten: meetinstrumentontwikkeling.

Vervloet, M., Linschoten, C.P. van, Dijk, L. van. CQ-index Farmaceutische Zorg. Kwaliteit vanuit het perspectief van patiënten: meetinstrumentontwikkeling. Utrecht: NIVEL, 2007. 98 p.
Download de PDF
Om de ervaringen van patiënten met hun apotheek te meten is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld: de CQ-index farmaceutische zorg. De klanten van de apotheek zijn overwegend positief.

CQ-index
Met een CQ-index is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en wat zij belangrijk vinden. Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. In alle sectoren van de gezondheidszorg is het belangrijk de kwaliteit zichtbaar te maken vanuit het perspectief van de cliënt. De CQ-index is hiervoor een geëigend instrument.

Zorg apotheek volgens de patiënt
Met subsidie van Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) ontwikkelde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) een CQ-index voor farmaceutische zorg. Patiënten waren overwegend positief over de voorlichting bij de eerste uitgifte van geneesmiddelen, over de service en in het bijzonder over de bejegening door de apotheek of de apotheekhoudende huisarts. Dit zijn voor patiënten ook de belangrijkste aspecten van de farmaceutische zorg. De begeleiding bij de vervolguitgifte van geneesmiddelen en een ‘proactieve houding’ van de apotheek of apotheekhoudende huisarts kwam veel minder voor. Deze aspecten vonden patiënten overigens ook iets minder belangrijk.

Apotheker als zorgverlener
De rol van apothekers in de farmaceutische patiëntenzorg, kan nog verder worden ingevuld. De informatievoorziening kan bijvoorbeeld hier en daar nog beter. Sinds apothekers zijn opgenomen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) willen ze een grotere rol krijgen als zorgverlener binnen de farmaceutische patiëntenzorg. Deze CQ-index zoomt in op een aantal facetten die horen bij deze nieuwe rol, zoals de begeleiding bij de tweede uitgifte van medicijnen en de proactieve houding van apothekers. De lijst is daarom goed te gebruiken als toetssteen om deze ontwikkeling te volgen. De vragenlijst is afgenomen bij 1295 patiënten en zal nog worden aangescherpt. Begin 2008 ondervraagt het NIVEL, in samenwerking met ARGO, een grotere groep patiënten met deze herziene vragenlijst.

Ontwikkeling
De systematiek van de CQ-Index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met subsidie van Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw.