Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Mammacare: onderzoek naar het discriminerend vermogen: ervaren kwaliteit van zorg bij een borstafwijking vanuit het perspectief van patiënten.

Koopman, L., Rademakers, J. CQ-index Mammacare: onderzoek naar het discriminerend vermogen: ervaren kwaliteit van zorg bij een borstafwijking vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL, 2008. 54 p.
Download de PDF
Patiënten vinden de kwaliteit van mammacare over het algemeen goed en de verschillen in ervaren kwaliteit van mammacare tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Mammacare. De CQ-index Mammacare biedt een goede basis om de ervaren kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking. Deze CQ-index is in 2007 ontwikkeld en bestaat uit twee versies van vragenlijsten. De ene versie vraagt naar de ervaringen van patiënten met een goedaardige borstafwijking en de andere naar die van patiënten met een kwaadaardige borstafwijking. Het NIVEL heeft nu ook onderzocht in hoeverre deze CQ-index kan discrimineren, dat wil zeggen of er tussen zorginstellingen/ziekenhuizen verschillen in ervaren zorg zijn vast te stellen.
Het discriminerend vermogen van de CQ-index Mammacare blijkt voor een aantal kwaliteitsaspecten goed te zijn. Vragen over deze kwaliteitsaspecten zijn te gebruiken voor grootschalig onderzoek tussen zorginstellingen, om verschillen in ervaringen van geboden mammacare te onderzoeken. Verder kunnen zorginstellingen de vragenlijst intern gebruiken om de kwaliteit van hun zorgverlening te inventariseren zoals patiënten met een borstafwijking die ervaren. En ze kunnen de zorgverlening dan eventueel aanpassen aan de wensen en behoeften van deze patiënten.