Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van kinderen en jongeren.

Krol, M., Sixma, H., Rademakers, J. CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Utrecht: NIVEL, 2012. 167 p.
Download de PDF
Kinderen en jongeren kunnen prima zelf hun mening geven over de kwaliteit van de zorg die ze krijgen. Ze vinden het belangrijk dat behandelaars aardig zijn, dat de uitleg over de behandeling duidelijk is en ze willen graag inspraak, zo blijkt uit de CQ-index voor de revalidatie.

Een op de vijf patiënten in een revalidatiecentrum is een kind of jongere. Toch zijn alle tot nu toe ontwikkelde CQI-vragenlijsten, ook de CQ-index voor de revalidatiecentra, ontwikkeld voor volwassenen. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) ontwikkelde nu in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) een CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren, om ook de ervaringen van kinderen en jongeren met de zorg te meten.

Kinderen
Niet alleen binnen de gezondheidszorg, maar ook op andere terreinen van de samenleving wordt steeds meer onderkend dat kinderen over veel dingen hun ideeën kunnen inbrengen. Zeker bij beslissingen die grote gevolgen voor hen hebben. NIVEL-onderzoeker Herman Sixma: “De ervaringen en meningen van ouders over de gezondheidszorg worden vaak gebruikt als substituten voor die van hun kinderen. Kinderen kunnen echter prima zelf hun mening geven over de zorg die ze hebben gehad. Uit ander onderzoek weten we dat de meningen van kinderen en jongeren over hun gezondheidszorg lang niet altijd overeenkomen met die van hun ouders. Of dat ook geldt voor deze CQ-index, moet in de toekomst nog worden onderzocht.”

Aardige dokter
Kinderen en jongeren zijn zonder uitzondering positief over de revalidatiezorg. Ze geven hogere rapportcijfers dan volwassenen. En kinderen geven nog hogere cijfers dan de jongeren. Net als volwassen patiënten vinden kinderen en jongeren de bejegening door de zorgverleners het belangrijkst: behandelaars moeten aardig zijn. Soms mag het centrum er wel wat gezelliger uitzien, wat kleurrijker en zou er wat meer te doen mogen zijn in de wachtkamers, maar het contact met de behandelaars vinden ze belangrijker. Ook moet de uitleg over de behandeling duidelijk zijn en willen ze graag inspraak. De inspraak kan af en toe nog beter.

Onderzoeksopzet
De onderzoeksopzet werd met groepsgesprekken en online fora aangepast aan de leefwereld van de doelgroep. De CQ-index is ontwikkeld op basis van de ervaringen van 220 kinderen tussen 8 en 11 jaar en 271 jongeren tussen 12 en 15 jaar.

CQ-index
Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt vanuit patiëntenperspectief de kwaliteit van zorg in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg. CQI-resultaten kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te evalueren en verbeteren. De informatie is bedoeld voor:
 Patiënten en consumenten bij het kiezen van een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder;
 Cliëntenorganisaties die de belangen van hun leden behartigen;
 Verzekeraars die kwalitatief goede zorg willen inkopen en kwaliteitsafspraken willen maken met zorgaanbieders;
 Managers en professionals die de kwaliteit van hun zorg of dienstverlening willen verbeteren;
 De Inspectie (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit, die toezicht houden op de zorg;
 Het Ministerie van VWS dat op landelijk niveau de effectiviteit, veiligheid en patiëntgerichtheid van de zorg in de gaten houdt.