Publicatie

Publicatie datum

CQ-Index Spataderen: meetinstrumentontwikkeling: kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van de patiënt.

Doornen, A. van, Triemstra, M., Rademakers, J. CQ-Index Spataderen: meetinstrumentontwikkeling: kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van de patiënt. Utrecht: NIVEL, 2008. 166 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument: de CQ-index Spataderen. Dit instrument meet kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen die een spataderbehandeling hebben ondergaan. Vanwege de hoge prevalentie van spataderen, talloze keuzemogelijkheden en vrij onderhandelbare tarieven voor spataderzorg is deze medisch-specialistische zorg bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van een CQ-index.