Publicatie

Publicatie datum

CQ-Index Spataderen: meetinstrumentontwikkeling: kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van de patiënt.

Doornen, A. van, Triemstra, M., Rademakers, J. CQ-Index Spataderen: meetinstrumentontwikkeling: kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van de patiënt. Utrecht: NIVEL, 2008. 166 p.
Download de PDF