Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Spataderen: onderzoek naar het discriminerend vermogen. Ervaren kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van patiënten.

Koopman, L., Rademakers, J. CQ-index Spataderen: onderzoek naar het discriminerend vermogen. Ervaren kwaliteit van zorg bij spataderen vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL, 2009. 86 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Spataderen. De CQ-index Spataderen meet de ervaren kwaliteit van de zorg bij spataderen vanuit het perspectief van patiënten.
Het doel van het onderzoek was om het discriminerend vermogen te bepalen van de CQ-index Spataderen bij een vergelijking van de ervaren geboden zorg in zorginstellingen (fase vier van het ontwikkeltraject van een CQ-index).