Publicatie

Publicatie datum

CQI Spoedeisende Ambulancezorg: actualisatie en bepaling van het discriminerend vermogen.

Krol, M., Sixma, H., Plass, A.M. CQI Spoedeisende Ambulancezorg: actualisatie en bepaling van het discriminerend vermogen. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
“Vriendelijk. Deskundig. Professioneel.” Patiënten zijn uiterst positief over de spoedeisende ambulancezorg en -hulpverleners. Waar ook in het land. Slechts op een enkel onderdeel is volgens patiënten nog kwaliteitswinst te boeken.

Ambulancezorg moet altijd en overal even goed zijn. In spoedeisende situaties valt er voor patiënten niets te kiezen en moeten ze erop kunnen vertrouwen dat ze zo goed mogelijk worden geholpen. Uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat patiënten overal in het land vol lof zijn over de ambulancedienst en -personeel. Ook in de grote steden waar ambulancediensten tijdens hun werk wellicht grotere problemen – bijvoorbeeld agressie – ondervinden dan op het platteland. Voor de door patiënten ervaren kwaliteit van de geleverde zorg blijkt dit niet uit te maken.

Dikke 10
Vooral over het personeel zijn patiënten zeer positief: “Geweldige zorg, kon niet beter”, “Een dikke tien”, “Alle lof, grandioos om onder spannende, onzekere omstandigheden zulke deskundige en betrokken mensen om je heen te weten”, “U zou ze kunnen klonen … Werkelijk geweldig.” Maar, naast heel veel lof is er een enkele keer ook kritiek. Overigens beoordelen patiënten de zorg ook als goed, als de ambulancedienst besluit de patiënt niet mee te nemen maar ter plekke behandelt.

Vinger aan de pols
Op basis van het onderzoek ontwikkelde het NIVEL voor de ambulancediensten een Consumer Quality Index (CQI). NIVEL-onderzoeker Herman Sixma: “Ambulancezorg Nederland wil deze vragenlijst gebruiken om regelmatig landelijk de kwaliteit van de regionale ambulancediensten te meten en zo hun kwaliteit van zorg te borgen: om een vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat hun zorg zo goed blijft als die nu is.”

CQ-index
Een CQ-index is een gestandaardiseerde vragenlijst om de ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar te meten en zo de kwaliteit daarvan te bepalen vanuit het perspectief van patiënten. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg. Voor het onderzoek en de ontwikkeling van de CQ-index spoedeisende ambulancezorg zijn vragenlijsten ingevuld door patiënten van 16 van de 25 Nederlandse regionale ambulancevoorzieningen.