Publicatie

Publicatie datum
De arbeidsmarkt voor podotherapeuten in Nederland: een toekomstverkenning en capaciteitsraming.
Lee, I. van der, Batenburg, R. De arbeidsmarkt voor podotherapeuten in Nederland: een toekomstverkenning en capaciteitsraming. Utrecht: NIVEL, 2014.
Vragen, bel of mail:
R.S. (Ronald) Batenburg
Programmaleider en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg (Radboud Universiteit)