Publicatie

De balans tussen werk en privé.

Peeters, M., Heiligers, Ph. De balans tussen werk en privé. In: W. Schaufeli, A. Bakker. De psychologie van arbeid en gezondheid. 2e. Houten: BohnStafleuVanLoghum, 2007. 299-314
Sinds de jaren 1980 wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar werk-thuis interferentie. Alhoewel het leeuwendeel van de studies afkomstig is uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, is er ook in Nederland een groeiende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. In dit hoofdstuk wordt eerst een historisch overzicht gegeven van theorievorming met betrekking tot werk-thuis interferentie (paragraaf 14.2). Vervolgens worden resultaten van empirisch onderzoek besproken (paragraaf 14.3), en wordt aandacht besteed aan het meten van WTI en TWI (paragraaf 14.4). Hierna wordt ingegaan op enkele recente trends en ontwikkelingen (paragraaf 14.5). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de meest bekende voorzieningen die organisaties inzetten om de balans tussen werk en privé te bevorderen (paragraaf 14.6). (aut. ref.)