Publicatie

Publicatie datum

De constructie van een CQ-index meetinstrument: ervaringen uit de praktijk.

Rademakers, J., Sixma, H., Triemstra, M., Damman, O., Hendriks, M., Zuidgeest, M. De constructie van een CQ-index meetinstrument: ervaringen uit de praktijk. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2008, 86(8), p. 447-454.
Download de PDF
De ontwikkeling van een CQI meetinstrument bestaat uit verschillende fasen. In dit artikel wordt ingegaan op de constructie van de vragenlijst en op de statistische analyses ten aanzien van de psychometrische aspecten en het discriminerend vermogen. De beschrijving van deze fasen zal geïllustreerd worden aan de hand van voorbeelden uit de CQI Huisartsenzorg Overdag, de CQI Heup/knie-operatie, de CQI Mammacare en de CQI Reumatoïde Artritis. Verder zullen de ervaringen met verschillende onderdelen van het constructieproces en de CQI meetsystematiek als geheel worden bediscussieerd.(aut. ref.)