Publicatie

Publicatie datum

De griepprik in Nederland: motivatie voor deelname en distributiekanalen.

Kroneman, M.W., Verheij, R.A. De griepprik in Nederland: motivatie voor deelname en distributiekanalen. Utrecht: NIVEL, 2003. 31 p.
Download de PDF
Eenderde van de mensen die vanwege leeftijd of gezondheidstoestand in aanmerking komt voor een gratis influenza-vaccinatie, haalt de griepprik niet. Men denkt er ten onrechte niet voor in aanmerking te komen (23%) of men denkt voldoende weerstand te hebben tegen griep (32%). Vijf procent van de 'weigeraars' is principieel tegen inenten (5%).
Over het algemeen is de vaccinatiecampagne in Nederland succesvol, vergeleken met de ons omringende landen. Nederland scoort de hoogste vaccinatiegraad voor ouderen.
Toch zou de huisarts nog meer mensen over de streep kunnen trekken, door ze een persoonlijke uitnodiging te sturen en ze betere, meer op hun persoon en specifieke aandoening toegesneden, voorlichting te geven over de risico's van griep. Eén op de tien van de niet-gevaccineerden die deel uitmaken van een risicogroep, meent dat de gevolgen van griep niet ernstig zijn. Ongeveer 30 procent van de mensen in de risicogroepen krijgt geen persoonlijke uitnodiging van hun dokter.
Eerder onderzoek toonde aan dat vaccineren van ouderen en risicopatiënten een aanzienlijke positieve invloed op de economie heeft. Er is minder ziekteverzuim en door minder ziekenhuisopnames blijven veel kosten voor zorg bespaard. De gezondheidsraad adviseert artsen, mede om deze redenen, leden uit de risicogroep te vaccineren. Dat zijn patiënten met een hartziekte, longziekte, nierziekte of met diabetes. Sinds 1996 heeft bovendien iedere 65-plusser ongeacht zijn gezondheidsstatus recht op gratis vaccinatie.
Ongeveer 23 procent van alle Nederlanders laat zich inenten tegen griep. De meeste van hen behoren tot één van de risicogroepen. 'Gezonde' volwassenen noemen als reden voor vaccinatie vooral het niet willen krijgen van griep of het lopen van een hoger risico vanwege een beroep met veel contacten met andere mensen.
Het NIVEL onderzocht de motivatie voor deelname en distributiekanalen van de griepvaccinatie in Nederland in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (www.cvz.nl). Het onderzoek is verricht onder leden van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken en door middel van een steekproef van de Nederlandse bevolking.
Gegevensverzameling