Publicatie

De invloed van rolmodellen op de specialismekeuze van toekomstige artsen.

Berg, J. van den, Rademakers, J.J.D.J.M., Cate, Th.J. ten. De invloed van rolmodellen op de specialismekeuze van toekomstige artsen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs: 2006, 25(5), p. 227-234.
Lees online
Inleiding: De beroepskeuze van medisch studenten is afhankelijk van verschillende factoren. Naast onder andere persoonlijke kenmerken en eerdere ervaringen in een specialisme, kunnen ook rolmodellen een belangrijke rol spelen. Mogelijk is de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke medisch specialisten en hoogleraren mede veroorzaakt door een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen. Methode: Er is een literatuurstudie verricht. Met behulp van Medline en andere zoekmachines is er gezocht naar nationale en internationale literatuur over het onderwerp. De kenmerken en eigenschappen van rolmodellen, en het effect en gebruik van een rolmodel zijn onderzocht. Waar mogelijk is er gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Resultaten: Er zijn tien relevante publicaties gevonden over de invloed van rolmodellen op de beroepskeuze van geneeskundestudenten. Zes studies vinden een positieve relatie tussen het rolmodel en de beroepskeuze van de student. Eén studie vindt geen duidelijk positief effect. Twee studies geven aan dat vrouwelijke rolmodellen in de chirurgie een belangrijke rol kunnen spelen in de beroepskeuze voor chirurgie van vrouwelijke studenten. Conclusie en discussie: Rolmodellen kunnen een belangrijke rol spelen in de beroepskeuze van geneeskundestudenten. Faculteiten en specialismen kunnen van dit gegeven gebruik maken door rolmodellen op de juiste plaatsen in het medisch onderwijs in te zetten. (aut. ref.)