Publicatie

Publicatie datum

De inzet van zorgverzekeraars op het terrein van kwaliteit en toegankelijkheid: een achtergrondstudie van de SGZ, 1997.

Schuller, R., Wagner, C. De inzet van zorgverzekeraars op het terrein van kwaliteit en toegankelijkheid: een achtergrondstudie van de SGZ, 1997. Utrecht: NIVEL, 1997. 50 p.
Download de PDF
Samenvatting
Dit onderzoek gaat over de vraag in hoeverre zorgverzekeraars het als hun taak zien de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te bewaken en bevorderen en welke activiteiten zij daartoe ontplooien.
De gegevens voor het onderzoek zijn verkregen door telefonische enquêtes met 35 zorgverzekeraars.
Uit de resultaten blijkt dat vrijwel alle zorgverzekeraars van mening zijn dat zij een taak hebben in het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Echter dit betekent niet dat alle zorgverzekeraars ook evenveel activiteiten ontplooien om de kwaliteit van zorg te toetsen, bevorderen of bewaken. Voorbeelden van activiteiten die door zorgverzekeraars worden gedaan, zijn het vergelijken van produktiegegevens, het financieel/inhoudelijk stimuleren van projecten, het uitvoeren van controles.