Publicatie

Publicatie datum

De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen.

Friele, R.D., Hageraats, R., Fermin, A., Bouwman, R., Zwaan, J. van der. De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen. Utrecht: Nivel, Nederlands Jeugdinstituut, 2019. 175 p.
Download de PDF
Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is ook de zorg voor kinderen en jongeren met psychische
problemen (jeugd-GGZ) gedecentraliseerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de rol en positie van de
jeugd-GGZ na de Jeugdwet. Dit onderzoek richt zich op vijf thema's: Toegang, Triage, Samenwerking, Hoog-specialistische jeugd-GGZ en Leren.