Publicatie

Publicatie datum

De medisch specialist als manager: integratie van specialisten en ziekenhuis zet door.

Lindert, H. van, Groenewegen, P.P. De medisch specialist als manager: integratie van specialisten en ziekenhuis zet door. Medisch Contact: 2001, 56(16), 631-635
Lees online
De klassieke dienstenstructuur in de algemene ziekenhuizen verdwijnt langzaam. Inmiddels zijn twee van de drie ziekenhuizen gekanteld. Vooral in de gekantelde ziekenhuizen maken specialisten deel uit van een managementteam. Specialisten organiseren zich ook anders. De medische staf, vroeger vaak een informele vereniging, is nu in meer dan de helft van de algemene ziekenhuizen een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Het stafbestuur is met name vertegenwoordigingsbevoegd ten aanzien van het kwaliteits- en doelmatigheidbeleid. Bij ongeveer de helft van de algemene ziekenhuizen organiseren de specialisten in vrij beroep zich - gezien de gemeenschappelijke financiële belangen - ook nog apart. De meeste gebruikelijke vorm is de stafmaatschap. Onderwerpen die betrekking hebben op financiële aspecten, productieafspraken, de zorgverzekeraar, en budgettering, worden gemeenschappelijk geregeld.(aut. ref.)