Publicatie

Publicatie datum

De meerwaarde van triozorg voor hulpverleners en patiënten.

Jenster, M.J.E., IJzermans, C.J., Pool, A. De meerwaarde van triozorg voor hulpverleners en patiënten. Medisch Contact: 1998, 53(48), p. 1541-1542.
Download de PDF
Ingegaan wordt op de meerwaarde voor zowel (chronische) patiënten als de hulpverleners van het zgn. triozorg project waarbij huisarts, praktijkassistente en praktijkverpleegkundige samenwerken. (ref.VWS)