Publicatie

Publicatie datum

De menselijke maat: richtlijnen voor het leveren van psychosociale zorg die aansluit op de behoeften van getroffenen.

Brake, J.H.M. te, Dückers, M.L.A., Klazinga, N.S., Rooze, M.W. De menselijke maat: richtlijnen voor het leveren van psychosociale zorg die aansluit op de behoeften van getroffenen. Psycholoog: 2011, 46(12-50), p. 43-50.
Lees online
Bij psychosociale zorg aan getroffenen van een ramp of schokkende gebeurtenis, is het van belang dat hulpverleners zich laten leiden door de best beschikbare informatie over de effecten van die zorg. Om hen hierbij te ondersteunen, is de evidence-based multidisciplinaire richtlijn 'Vroegtijdige psychosociale interventies’ ontwikkeld.