Publicatie

De Mexicaanse grieppandemie van 2009: een overzicht met focus op Nederland.

Jong, J.C. de, Rimmelzwaan, G.F., Donker, G.A., Meijer, W., Hoek, W. van der, Osterhaus, A.D.M.E. De Mexicaanse grieppandemie van 2009: een overzicht met focus op Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie: 2011, 19(3), p. 6-12.
Lees online
In 2009 ontstond er vanuit Mexico een goedaardige pandemie veroorzaakt door een tot dan toe onbekend varkensinfluenza-A(H1N1)-virus. Doordat het grootste deel van de bevolking geen antilichamen tegen dit virus bezat, kon dit virus zich snel en wereldwijd verspreiden en verdrong het bijna volledig de seizoensinfluenza-virussen-A(H1N1) en -A(H3N2). In seizoen 2010/2011 heeft het virus de plaats als gewoon seizoensinfluenza-virus overgenomen van het oude A(H1N1)-virus, naast het teruggekeerde A(H3N2)-virus. Er werden in zeven maanden vaccins ontwikkeld die in Nederland halverwege de herfstepidemie werden toegediend en niet-risicogroepen 80-90% bescherming boden tegen virologisch bevestigde Mexicaanse griep. De impact van de pandemie was in de orde van een seizoensepidemie. De leeftijdsverdeling van de ziektelast was echter anders. Kinderen van 0-14 jaar werden het meest getroffen, 15-44-jarigen het minst. Personen tussen de 45 en 64 jaar hadden een kleinere kans om ziek te worden dan kinderen, maar een even groot risico op intensivecare-opname en overlijden. De 65-plussers waren relatief immuun. In Nederland stierven in het seizoen 2009/2010 63 personen aan virologisch bevestigde Mexicaanse griep. De ziekenhuizen en intensivecare-afdelingen werden extra belast. (aut.ref.)
Gegevensverzameling