Publicatie

Publicatie datum

De Nederlandse gezondheidszorg in Europees perspectief.

Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. De Nederlandse gezondheidszorg in Europees perspectief. In: C.W. Aakster; J.W. Groothoff (Reds.). Medische Sociologie: sociologische perspectieven op ziekte en zorg. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2003. p. 155-162
Download de PDF
Europese gezondheidszorgsystemen verschillen van elkaar, maar er zijn tekenen dat ze meer op elkaar gaan lijken. Voor de val van de muur konden de Europese gezondheidszorgsystemen in drie families worden ondergebracht: de sociale verzekeringsstelsels (Bismarck), de nationale gezondheidszorgsystemen (Beveridge) en de staatsgezondheidszorg van de Oostbloklanden (Semashko). De laatste twee verkeren nu in een proces van hervorming in de richting van sociale verzekeringsstelsels. In het algemeen gaan gezondheidszorgsystemen steeds meer op elkaar lijken, onder andere als gevolg van Europese regelgeving en jurisprudentie. Verschillen tussen gezondheidszorgsystemen in structuur mogen dan afnemen, er zijn nog steeds forse verschillen in hoe goed ze het doen in termen van gezondheid van de bevolking. Beleidsmakers, politici en internationale organisaties leggen steeds meer nadruk op 'performance', maar het blijft lastig om structuurkenmerken van gezondheidszorgsystemen te relateren aan 'performance'. Toch is de bestudering van verschillen in 'performance' een belangrijke stap in de vergelijkende analyse van gezondheidszorgsystemen. Immers, doelgerichte gezondheids- en gezondheidszorgpolitiek is er uiteindelijk op gericht onderbouwde maatregelen te nemen ter verbetering van de volksgezondheid en ter bestrijding van ziekte. (aut.ref.)