Publicatie

De ontwikkeling van een deelrichtlijn refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. De ontwikkeling van een deelrichtlijn refluxziekte bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. In: D. Flikweert; J. Bruijnincx; H. Balsters. Focus op onderzoek: wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: Vilans, VGN, ZonMw, LKNG, NGBZ. Programmaboek van congres op 27-28 september 2007 in De Meervaart, Amsterdam. p. 70.
Uit onderzoek is bekend dat de helft van de mensen een ernstige verstandelijke beperking last heeft van gastro-oesofageale refluxziekte (gorz) ofwel het omhoogkomen van maagzuur. Omdat deze mensen daar veelal niet over klagen wordt refluxziekte vaak niet of laat onderkend. Vroegtijdige diagnostiek is echter belangrijk omdat de gevolgen van onderbehandeling ernstig zijn. De beroepsvereninging voor artsen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking (NVAVG) heeft sinds 1999 een richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van refluxziekte. Diagnostiek en behandeling zijn taken van de arts. Die kan daarbij echter niet zonder informatie van de verzorgers. Daarom is in opdracht van ZonMw, en in samenwerking met de beroepsvereninging V&VN afdeling Verstandelijk GehandicaptenZorg en de NVAVG, en project uitgevoerd waarin de bestaande richtlijn aangevuld wordt met een evidence based-deelrichtlijn voor verzorgers. Belangrijk thema's in de deelrichtlijn zijn signalen die mogelijk wijzen op refluxziekte, manieren waarop in de verzorging rekening gehouden kan worden met reflux van maaginhoud, en de begeleiding van een cliënt bij diagnostisch onderzoek. In de presentatie zal allereerst ingegaan worden op de gevolgde aanpak bij de ontwikkeling van de deelrichtlijn van de manier waarop daarbij rekening is gehouden met de latere implementatie van de deelrichtlijn.