Publicatie

Publicatie datum

De opkomst van de kwaliteitsfunctionaris.

Wagner, C. De opkomst van de kwaliteitsfunctionaris. Kwaliteit in Beeld: 1997, 7(1), 1-5,14
Download de PDF
In het artikel is een overzicht gegeven van het aantal kwaliteitsfunctionarissen per sector. Dit aantal blijkt te verschillen, maar kwaliteitsfunctionarissen komen zowel in kleine als in grote instellingen voor. Vervolgens hebben wij aan de hand van de vijf aandachtsgebieden voor kwaliteitszorg gekeken op welke activiteiten kwaliteitsfunctionarissen zich richten, dat wil zeggen welke activiteiten vaker voorkomen in instellingen met kwaliteitsfunctionaris. Belangrijk bleek de samenhang tussen de gebieden: de wisselwerking tussen kwaliteitsbeleid en procesbeheersing èn de bijsturing gebaseerd op kennis over resultaten. Gegevens over resultaten zijn onontbeerlijk; zij worden onder andere verzameld tijdens het doorlopen van de kwaliteitskringloop. Deze gegevens vormen de basis voor zowel het bewaken of verbeteren van processen als voor het aanpassen van beleid en organisatorische voorwaarden.
Tenslotte zijn de fasen beschreven die instellingen doorlopen voordat er sprake is van een operationeel kwaliteitssysteem. Uit de praktijk is gebleken dat deze ontwikkeling jaren in beslag neemt aangezien het niet alleen gaat om een aanpassing van regels en procedures maar ook om een verandering in de houding van medewerkers en de manier van werken (cultuuromslag).