Publicatie

Publicatie datum

De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s: een verkennend onderzoek.

Bas, M. de, Helsloot, I., Dückers, M. De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s: een verkennend onderzoek. Tijschrift voor Veiligheid: 2017, 16(1), 3-16
Download de PDF