Publicatie

Publicatie datum

De problematiek van disfunctionerende artsen: zelfreinigend vermogen moet beter.

Wagner, C., Lombarts, K., Mistiaen, P., Bruijne, M. de. De problematiek van disfunctionerende artsen: zelfreinigend vermogen moet beter. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2015, 25(1), p. 23-26.
Lees online
In een onderzoek is door middel van literatuurstudie, het analyseren van tuchtrechtuitspraken en het houden van interviews met experts nagegaan wat we in Nederland weten over de aard, omvang, het ontstaan en de gevolgen van disfunctioneren van zorgprofessionals. De resultaten zijn in dit artikel samengevat.