Publicatie

Publicatie datum

De PROM-toolbox: tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg.

Verkerk, E., Verbiest, M., Dulmen, S. van, Wees, P. van der, Terwee, C., Beurskens, S., Boer, D. de, Bakker, C., Vajda, I., Zuidgeest, M. De PROM-toolbox: tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg. Diemen/Utrecht: Zorginstituut Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, 2017. 26 p.
Download de PDF
Steeds vaker wordt in de gezondheidszorg gemeten hoe de patiënt zijn/haar gezondheid ervaart. Deze ervaren gezondheid noemen we een PRO (Patient-Reported Outcome). PROs hebben betrekking op symptomen zoals pijn en angst, fysieke of mentale gezondheid, of het functioneren van de patiënt in werk, sport of huishouden. Dergelijke aspecten van gezondheid worden vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’. Een PRO wordt gemeten door de patiënt vragen te laten beantwoorden. Een dergelijke vragenlijst heet een PROM (Patient-Reported Outcome Measure). Tijdens het selecteren en toepassen van PROMs werken verschillende partijen met elkaar samen, zoals patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners en zorgverzekeraars. Dit kan een ingewikkeld en langdurig traject zijn. Er moeten verschillende stappen worden gezet en beslissingen worden gemaakt. Deze toolbox kan daarbij helpen.

De PROM-Toolbox is een stappenplan met handvatten voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg. Het beschrijft 8 stappen die nodig zijn voor het systematisch selecteren en invoeren van een PROM, in de vorm van een cyclus. Bij elke stap staan verwijzingen naar de belangrijkste al bestaande handreikingen en tools, en wanneer relevant verwijzingen naar praktijkvoorbeelden en verdiepingen op de methodologie.