Publicatie

Publicatie datum

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van 2010-2015.

Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van 2010-2015. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Sinds de invoering van de basis-GGZ per 1 januari 2014 is er veel veranderd in de zorg voor volwassen patiënten met een psychische en sociale hulpvraag. Patiënten met (lichte) psychische of sociale problematiek komen niet meer in aanmerking voor behandeling binnen de gespecialiseerde zorg, maar dienen binnen de huisartsenpraktijk te worden behandeld. Om deze taak te realiseren wordt de huisarts ondersteund door een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). In deze factsheet beschrijven wij de veranderingen in het aantal volwassen patiënten met een psychische of sociale hulpvraag binnen de huisartsenzorg over de jaren 2010-2015. Het aantal praktijken met een POH-GGZ is de afgelopen jaren gestegen van 27% in 2010 naar 87% in 2015. Het aantal volwassen patiënten dat contact had met de huisartsenpraktijk voor psychische of sociale klachten is van 2010-2015 gestegen van 14% naar 17% van de ingeschreven volwassen patiënten. Een patiënt met psychische of sociale problemen heeft vaak meerdere consulten met een huisarts of een POH-GGZ. In 2010 waren 359 consulten per 1000 ingeschreven patiënten binnen de huisartsenpraktijk voor psychische of sociale problemen. In 2015 waren dit 586 consulten per 1000 ingeschreven patiënten. Het aantal consulten dat de POH-GGZ in 2015 had is meer dan vertienvoudigd ten opzichte van 2010.