Afgesloten
2016

Analyseren inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk in de periode 2010-2015

Duur: mrt - sept 2016

Achtergrond
In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de afgelopen jaren veel veranderd. Een van de grootste veranderingen is de overgang naar de basis-GGZ voor de zorg rondom volwassen patiënten (>18 jaar) met psychische en sociale problemen. Wij beschrijven wij de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de period 2010 tot en met 2015.

Onderzoeksvragen
1. Is er van jaar tot jaar (2010-2015) een onderscheid in het aantal contacten voor psychische en sociale problemen tussen huisartspraktijken met en huisartspraktijken zonder POH-GGZ?
2. Wat is van jaar tot jaar (2010-2015) de verhouding huisarts/POH-GGZ in de contacten vanwege psychische of sociale problemen?
3. Wat voor soort patiënten ziet de POH-GGZ over de jaren 2010-2015?

Methode
We beantwoorden deze vragen door gebruik te maken van de gegevens afkomstig uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn over de jaren 2010-2015.

Resultaat
Inzicht in de inzet van de POH-GGZ over de jaren 2010-2015.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
KPMG