Publicatie

Publicatie datum

De rampen die we samen creëren: terugkerende patronen in crisisaanpak.

Dückers, M. De rampen die we samen creëren: terugkerende patronen in crisisaanpak. De Psycholoog: 2023, 54(5), p. 34-43.
Download de PDF
Dit artikel is een verkorte weergave van de rede die Michel Dückers uitsprak bij zijn oratie op 18 november 2022.

Rampen en crises hebben een enorme weerslag op de levens van de mensen die het overkomt. Dit stelt hen maar ook een samenleving collectief op de proef. Het is onvermijdelijk dat dingen gruwelijk mis gaan, ook in pogingen om vervolgens zaken te herstellen. Toch lijkt er sprake van hardnekkige patronen die alleen te doorbreken zijn als we ze beter begrijpen, betoogt Michel Dückers. Hij reduceert de crisisopgave
tot zes elementen die bepalen of crisisbeheersing voor gedupeerden (en hun welzijn) goed uitpakt.