Publicatie

Publicatie datum

De spreiding van huisartsen over Nederland: literatuuroverzicht en theoretische spreiding; studie spreiding (1).

Groenewegen, P.P., Bennekom, B.M.P. De spreiding van huisartsen over Nederland: literatuuroverzicht en theoretische spreiding; studie spreiding (1). Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1981. 104 p. Studies uit de huisartsenregistratie, 6(1 (serie wordt in 1984 vervolgd met "studies uit de registratie van beroepen in de eerstelijnsgezondheidszorg").
Download de PDF
Deze publicatie gaat over de spreiding van huisartsen over Nederland. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe zijn de huisartsen in Nederland gespreid ten opzichte van de bevolking en hebben zich daarin de afgelopen jaren veranderingen voorgedaan?. Dit deel van het onderzoek bevat een literatuuroverzicht en een overzicht van de theoretische overwegingen die gemaakt zijn.