Publicatie

Publicatie datum

De toestand van de Nederlandse gezondheidszorg: behoefte aan genuanceerde en concrete maatstaven.

Groenewegen, P.P., Wal, G. van der. De toestand van de Nederlandse gezondheidszorg: behoefte aan genuanceerde en concrete maatstaven. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2001, 145(36), 1722-1725