Publicatie

Publicatie datum

De zorg van medisch specialisten: de meningen van medisch specialisten over probleemsituaties in de zorg en hun ervaringen.

Beaujean, D.J.M.A., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P. De zorg van medisch specialisten: de meningen van medisch specialisten over probleemsituaties in de zorg en hun ervaringen. Utrecht: NIVEL, 2002. 39 p.
Download de PDF
Een groot deel van de medisch specialisten maakt zich zorgen, omdat zij hun patiënten niet altijd de zorg kunnen bieden die zij volgens hun persoonlijke professionele normen nodig achten. In een telefonische enquête zegt tweederde van hen dat het vaak (lees: wekelijks of dagelijks) voorkomt, dat er tijdens een consult te weinig tijd is voor een patiënt. Bijna de helft zegt dat het vaak voorkomt dat een patiënt niet kan worden geopereerd op het moment dat dat volgens de specialist nodig is. Een even grote groep zegt dat het vaak zo is dat een patiënt niet kan worden opgenomen wanneer de specialist dat nodig vindt.
Dit blijkt uit een eerste inventariserende telefonische enquête naar meningen van medisch specialisten over probleemsituaties in de medisch specialistische zorg, en hun ervaringen daarmee. Deze enquête is onderdeel van een groter onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek, dat het Nivel verricht in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten
Als oorzaken van de probleemsituaties noemen de specialisten het tekort aan medewerkers en bedden, het gebrek aan geld en de ziekenhuisorganisatie. Het merendeel van de specialisten geeft aan dat de probleemsituaties belangrijke consequenties hebben gehad voor de gezondheid van de patiënten, door een achteruitgang in hun toestand, door het optreden van complicaties en/of door een langere herstelperiode. Ze hebben ook gevolgen voor de arbeidstevredenheid van de specialisten zelf: degenen die er nauwelijks of nooit mee te maken hebben, zijn tevredener met hun werk dan hun collega’s die er vaak of regelmatig tegenaan lopen.
Driekwart van de respondenten heeft het idee dat situaties waarin ze niet de zorg kunnen leveren die ze willen leveren, nu vaker vóórkomen dan vijf jaar geleden. In vervolgonderzoek zal de vraag aan bod komen hoe vaak dat precies is, en hoe ernstig dat is voor de betrokken patiënten.

Aan de enquête werkten 255 medisch specialisten mee.