Publicatie

Publicatie datum

Deelrapport VII: Cumulatie van eigen betalingen bij chronisch zieken.

Ros, C.C., Friele, R.D., Rijken, P.M., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Deelrapport VII: Cumulatie van eigen betalingen bij chronisch zieken. In: J.B.F. Hutten, C.C. Ros, D.M.J. Delnoij (red.). Evaluatie Algemene Eigen-Bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden: Eindrapport: effecten van de Algemene Eigen-Bijdrageregeling. 25
Het blijkt dat chronisch zieken naast de AEB-regeling met nog meer kosten worden geconfronteerd, waarvan een deel het gevolg is van andere eigen-bijdrageregelingen. De AEB kost ze maximaal f90 (rekening houdend met de verlaging van de premie) maar andere regelingen en extra kosten als gevolg van hun ziekte zorgen uiteindelijk dat ze veel kosten hebben. Overigens zijn de kosten vaak wel afhankelijk van het inkomen en de ziekte die mensen hebben. Van eventuele vergoedingen wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt.