Publicatie

Publicatie datum

Dementiemonitor Mantelzorg 2016: mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning.

Jansen, D., Werkman, W., Francke, A.L. Dementiemonitor Mantelzorg 2016: mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning. www.nivel.nl: NIVEL, 2016. 65 p.
Download de PDF
Het beroep op mantelzorgers van mensen met dementie neemt toe. Het beleid is immers dat zorg zoveel mogelijk vanuit het sociale netwerk wordt gegeven, mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelf regie houden en zelfredzaam zijn. Gemeenten, instellingen voor langdurende zorg en wonen, en organisaties die zorg en welzijn bieden aan thuiswonende zorgvragers, hebben een taak om - binnen beperkte budgetten - mantelzorgers en mensen met dementie passende ondersteuning te bieden.
Deze peiling 2016 van de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en NIVEL laat zien hoe mantelzorgers van mensen met dementie de zorg en ondersteuning ervaren. Ruim 3.400 mantelzorgers hebben daarvoor tussen april en juli 2016 een schriftelijke of online vragenlijst ingevuld. (aut. ref.)
Gegevensverzameling