Publicatie

Publicatie datum

Denken en Doen: bridgend de eenzaamheid te lijf.

Leemrijse, C.J., Veenhof, C. Denken en Doen: bridgend de eenzaamheid te lijf. www.nivel.nl: NIVEL, 2012.
Download de PDF
Deelnemers aan het bridge-project Denken en Doen voelen zich na een jaar minder eenzaam dan daarvoor. Zij zijn ook meer tevreden met hun sociale contacten.

Een op de drie Nederlanders is wel eens eenzaam door een gebrek aan sociale contacten of door gemis van een levenspartner. Verlies van werk, de woonomgeving of het overlijden van een partner kunnen leiden tot eenzaamheid; gebeurtenissen die zich vaker en soms gelijktijdig voordoen in het leven van ouderen. Veel van deze gebeurtenissen zijn niet zomaar op te lossen, maar een nieuw sociaal netwerk, buurtcontacten of het lidmaatschap van een club kunnen wel helpen eenzaamheid te verminderen. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) deed onderzoek naar het effect van het bridge-project Denken en Doen.

Bridge als contact
Het project Denken en Doen van de Nederlandse Bridge Bond is erop gericht sociale netwerken van ouderen te vormen in samenwerking met gemeenten. Deelnemers komen wekelijks tweeënhalf tot drie uur bij elkaar om te leren bridgen. Dit is echter geen doel op zich, maar ook een middel om ouderen met elkaar in contact te brengen en sociale samenhang te bewerkstelligen. Bij aanvang bleek een derde (37%) van de deelnemers eenzaam te zijn, 20% gaf aan graag meer nieuwe mensen te ontmoeten en 27% was niet tevreden met het aantal sociale contacten.

Minder eenzaam
Na tien weken bridgen waren de deelnemers al meer tevreden met hun sociale contacten. En na een jaar was bijna 88% tevreden met het aantal contacten. Bij aanvang was dit nog geen 72%. Nog slechts 4% bleef er behoefte aan houden nieuwe mensen te ontmoeten. Op het gevoel van eenzaamheid was na tien weken nog geen effect te zien. Maar na een jaar was dit afgenomen van 37% naar 21%. NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: “De tevredenheid over het aantal contacten is dus na tien weken al beter, maar kennelijk duurt het even voordat een toename in contacten leidt tot minder gevoel van eenzaamheid.”

Onderzoek
Voor het onderzoek zijn bij aanvang van het project, na tien weken en na een jaar vragen gesteld aan deelnemers van Denken en Doen. Van de 259 deelnemers die in 2011 zijn gaan bridgen binnen Denken en Doen, gaan er in januari 2012 nog 213 mee door.