Publicatie

Publicatie datum

Dietetics and weight management in primary health care = Diëtetiek en gewichtsmanagement in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Tol, J. Dietetics and weight management in primary health care = Diëtetiek en gewichtsmanagement in de eerstelijnsgezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2015. 271 p. Proefschrift Tilburg University
Download de PDF
Veel Nederlanders zijn te zwaar en willen graag een paar kilo afvallen. Overgewicht is een belangrijk maatschappelijk thema. Patiënten, huisartsen, diëtisten, zorgverzekeraars en beleidsmakers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de behandeling van overgewicht in de eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren, zo blijkt uit onderzoek bij het NIVEL waarop Jacqueline Tol op vrijdag 6 november 2015 promoveert aan Tilburg University.

De meeste volwassenen met overgewicht hoeven of willen geen hulp bij het afvallen. Toch is het voor veel van hen belangrijk dat zij ondersteuning krijgen als dit niet lukt, bijvoorbeeld van een diëtist. Huisartsen kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Bijvoorbeeld door het belang van een gezond gewicht vaker met patiënten te bespreken en door te verwijzen voor dieetbehandeling.

Vergoeding
Tegenwoordig wordt dieetadvisering voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed. “Toen dit beperkt vergoed werd, zagen we dat veel mensen niet meer naar de diëtist gingen. Inspanning van zorgverzekeraars en beleidsmakers voor een toereikende vergoeding van dieetadvisering is daarom belangrijk”, stelt Jacqueline Tol. “Voor diëtisten is het onder meer van belang dat zij zich blijven focussen op de motivatie van de patiënten om hun gedrag te veranderen. Wanneer mensen minimaal een half jaar in behandeling blijven, zijn de resultaten over het algemeen positief.”

Onderzoek
De resultaten uit dit proefschrift zijn afkomstig van vragenlijsten onder verschillende doelgroepen en van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van diëtistenpraktijken binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.
Gegevensverzameling